VTI ALPIN

Bruktskisal på IDRETTSBYGGET i Volda
Høgskulen i Volda

Dato:

13. november

Klokkeslett:

Sal 13.00 - 14.30

Sted:

Engesetvegen 34 - IDRETTSBYGGET, Volda, 6102

Kontaktperson:

Arne Lothe
arne.lothe@gmail.com
90670890

Innlevering:

13. november

10.00 - 12.00

IDRETTSBYGGET, Engesetvegen 34 6102 Volda