Tormod skilag

Dato:

08. november

Klokkeslett:

17.00 - 20.00

Sted:

Høgmovegen 3

Kontaktperson:

Marit Forreløkken
marit.nordlien@hotmail.com
99261616

Innlevering:

08. november

16.30 - 17.00