Grong IL

Dato:

10. november

11. november

Klokkeslett:

 

Sted:

v/ Jorunn Lilleslett

Kontaktperson:

Jorunn Lilleslett
jorunn.lilleslett@ntebb.no
47862411