Etterarbeid

Det er alltid fint å bruke tiden i etterkant til å prate og takke for et godt arrangement. På samme tid vil dere kunne vise de som ikke fikk kommet hva som skjedde så de sørger for å holde av dagen neste år.

  • Lag en takk for vel overstått artikkel i medlemsbladet eller nettsidene.
  • Samle epostadresser hvis de ønsker påminnelse om neste års arrangement.

Ta vare på det du ikke brukte

  • Ta vare på byttehelgspakken! Da kan du bruke det aller meste på nytt til neste år.
  • Har du skiutstyr til overs som eierne ikke ønsker å ta tilbake? Det finnes kanskje en organisasjon eller en skole i nærmiljøet som kan bruke utstyret, eller kanskje det kan oppbevares og selges på nytt neste år?